8 edycja konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”

27/04/2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 8. edycji konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” w charakterze kandydata do nagrody głównej lub w formie podmiotu rekomendującego kandydatów do nagrody.

O tytuł Małopolskiego Lidera mogą ubiegać się zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą  zgłosić samorządy, organizacje, inne osoby prawne lub osoby fizyczne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji (w załączeniu), następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

Spośród finalistów konkursu, publiczność przyzna także swoją nagrodę w ramach plebiscytu internetowego.

W ramach konkursu chcemy też nagrodzić jednostki samorządu terytorialnego  oraz przedsiębiorców wspierających rozwój ekonomii społecznej. W tych kategoriach czekamy na rekomendacje od podmiotów ekonomii społecznej (formularz w załączeniu).

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017. Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/zostan-malopolskim-lid-1/

Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody zarówno dla zwycięzców jak i podmiotów ich rekomendujących. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 4 maja!

Pliki do pobrania: