Zaproszenie do udziału w warsztatach w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” edycja II

05/07/2018