Bezpłatne szkolenia zawodowe dla przedstawicieli PES realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

16/03/2018