Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla PES realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

14/05/2018

Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla PES

realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

07-08czerwiec 2018 roku

Rytro

Hotel*** Perła Południa

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na:

dwudniowe szkolenie wyjazdowe, którego tematem będzie: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie FUNDRAISINGU

organizowane w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Subregion Podhalański”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od14.05.2018r. do 23.05.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. Do pobrania:

  1. Formularze uproszczony- os. prawne
  2. Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami
  3. Pomoc de minimis – Oświadczenia i formularz informacji