„Ekonomia społeczna pod lokalną marką” – zaproszenie na wizyty studyjne

04/06/2018

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych serdecznie zaprasza członków i współpracowników organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów oraz mieszkańców Subregionu Sądeckiego Małopolski zainteresowanych sprawami rozwoju ekonomii społecznej na wizyty studyjne. Zaplanowano trzy wizyty studyjne dla uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”:

– 18-19.06.2018 (miejsce wyjazdu na wizytę: Gorlicehttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWqK3VSuHKOgX6cePstRZfTvuLHVLuY0yh-kFkR5-lR3pOg/viewform

– 26-27.06.2018 (miejsce wyjazdu: Krynicahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKw7vQMujDDOlxx5SB3lriu6aqikxToKEISw0NebtXH2Yjlw/viewform

– 28-29.06.2018(miejsce wyjazdu Mszana Dolnahttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr4k0YgIAn6cFcckhZjMyx1UNbausm1D5oTVf2OtLHBa1odA/viewform

Program każdej wizyty pt. „Ekonomia społeczna pod lokalną marką” będzie obejmował dobre praktyki w zakresie budowania partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej, wdrożenia mechanizmu marki lokalnej oraz innych metod sieciowania podmiotów ekonomii społecznej i producentów lokalnych we współpracy z samorządem, przykłady funkcjonującego mechanizmu marketingu produktów lokalnych we współpracy z lokalnymi partnerami, (inkubator przetwórstwa, sklepiki), przykłady działania podmiotów ekonomii społecznej w różnych formach (organizacja pozarządowa, spółdzielnia socjalna).Miejsce wizyty zostanie podane nie później niż 28.05.2018r. Wizyty studyjne wspierają proces animacji społeczności lokalnej w kierunku rozwoju ekonomii społecznej w społecznościach lokalnych w Małopolsce.Wizyty studyjne odbywają się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,  realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Rekrutację na wizyty studyjne prowadzi Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych we współpracy z lokalnymi liderami inicjatyw społecznych i partnerami działań w społecznościach lokalnych. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania wizytami, liczba osób z jednego podmiotu (organizacji czy jednostki samorządu terytorialnego) zostanie ograniczona do 2. Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest zgłoszenie się(link podany powyżej – odpowiednio przy każdym terminie wizyty) oraz wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:

  1. Formularz rekrutacyjny dla osoby fizycznej,
  2. Formularz rekrutacyjny dla osoby prawnej, w tym osób delegowanych

Wypełnione formularze (możliwość konsultacji telefonicznej i osobistej w biurze Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych) należy przesłać podpisane lub dostarczyć osobiście na adres: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnychul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków. Wszelkich informacji w sprawie wizyt udziale Olga Gałek (olga.galek@mila.org.pl. tel. 12 3490657).