Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne warsztaty tematyczne realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ”

26/02/2019

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na

bezpłatne warsztaty tematyczne realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ”

Temat: Komunikacja i reklama w mediach społecznościowych Program obejmuje między innymi:

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, przedsiębiorców, osoby fizyczne, przedstawicieli JST. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom budowania partnerstw międzysektorowych, odkrywanie potencjału lokalnego i jego promocja w sieci; poszerzanie i promowanie oferty PES w oparciu o marketing internetowy we współpracy z lokalnym biznesem i JST. Każdy odrębny panel szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych. Do wyboru są 4 terminy:

Zgłoszenia(prosimy o wskazanie jednego z czterech podanych wyżej terminów, który Państwu odpowiada) będą przyjmowane od: 26.02.2019 r. do 06.03.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 wew.32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania: