Lista rankingowa Ocena formalna zgłoszeń – dokumentów rekrutacyjnych na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

22/09/2017