Lista rankingowa Ocena formalna zgłoszeń – dokumentów rekrutacyjnych-rekrtacja uzupełniająca na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym PS

29/09/2017