Baza wiedzy o Ekonomii Społecznej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniżej prezentowanymi propozycjami wydawniczymi, które dotykają problematyki Ekonomii Społecznej.


Forum Aktywności OWES

http://forum-owes.pl/biuletyn/


Najnowsza publikacja GUS o spółdzielniach socjalnych – 2018

Spółdzielnie socjalne w 2016 r. – publikacja 2018 r.


Publikacje GUS w obszarze ekonomii społecznej

Gospodarka społeczna, wolontariat w publikacjach GUS


Biblioteka Ekonomii Społecznej – prowadzona przez Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krakowie

Zawiera m. in.:


Zbiór Biuletynów Ekonomii Społecznej Agencji Rozwoju i Promocji Spółdzielczości Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy:


Biuletyn Ekonomii Społecznej, powstający w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”: