Benchmarking

Wsparcie benchmarkingowe obejmuje:

 Wsparcie objęte jest regułami pomocy de minimis.

Regulamin wsparcia i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Do pobrania

Szczegóły dostępne w Inkubatorach Ekonomii Społecznej: