Kontakt

Wioletta Derymacka (Animator):

Leszek Kotula (Animator):

Barbara Knapik (Doradca Kluczowy):

Joanna Piwowarska (Benchamarker):

Magdalena Duszka (Opiekun Inkubatora/Konsultant ds. realizacji grantów):

Klaudia Czermak (Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych):

Olga Gałek (Animator):


Dorota Angerman (Doradca Kluczowy):

Agnieszka Poliwka – Jeż (Doradca Kluczowy):

Grażyna Wiatr (Animatorka):

Allan Pudłowski (Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych):

Dagmara Kozioł (Opiekun Inkubatora):

Agnieszka Sroka (Benchmarker):

Arkadiusz Brzeziński (Animator):


Ewa Sołek – Kowalska (Animator):

Maciej Kopytek (Doradca Kluczowy):

Izabela Smoleń (Doradca Kluczowy):

Janusz Łukaszka (Doradca Specjalistyczny):

Małgorzata Malina – Pachacz (Opiekun Inkubatora/Benchmarker):

Barbara Kazior (Animator):