Lokalne Biuro Sprzedaży

Lokalne Biuro Sprzedaży oferuje nieodpłatne wsparcie dla podmiotów
ekonomii społecznej, którymi mogą być przedsiębiorstwa społeczne, w
tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn.
zm.), które posiadają siedzibę na terenie subregionu sądeckiego.
Istotą wsparcia LBS są działania: zwiększające widoczność ich
przedsiębiorstw społecznych na lokalnym rynku służące pozyskaniu
nowych klientów na usługi oferowane przez przedsiębiorstwa społeczne
oraz zdobywaniu kontraktów i zamówień dla nich w celu zapewnienia
stałego portfela zamówień.
Wsparcia w Lokalnym Biurze Sprzedaży udzielają Managerowie kontraktu,
których zadaniem jest poszukiwanie nowych kontrahentów i doprowadzenie do
sfinalizowania kontraktów na rzecz przedsiębiorstwa społecznego, które
zostanie mu przydzielone.

Szczegóły dostępne w Inkubatorach Ekonomii Społecznej:

Regulamin wsparcia i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Do pobrania„.

Wsparcie świadczone tylko w subregionie sądeckim.