Inkubatory ES

Do zadań Inkubatora ES należy:

  1. utworzenie miejsca dla PES dla prowadzenia działań statutowych;
  2. udostępnianie sali PES nie posiadających stałego miejsca, aby mogły prowadzić spotkania, organizować pracę, przechowywać dokumenty;
  3. pomoc PES w wypełnianiu dokumentów statutowych oraz dotyczących dotacji zewnętrznych;
  4. tworzenie planów rozwoju PES ze szczególnym uwzględnieniem ekonomizacji tych podmiotów;
  5. prowadzenie wsparcia doradczego, szkoleniowego  oraz usługowego;
  6. organizowanie spotkań branchmarkingowych pomiędzy „silnymi” i „młodymi” PES lub mającymi problemy z prawidłowym działaniem;
  7. wsparcie osób fizycznych chcących założyć PES lub PS;
  8. organizacja spotkań założycielskich dla PES;
  9. zapewnienie PES korzystającym z Inkubatora obsługi biurowej

Regulamin wsparcia i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Do pobrania„.

Szczegóły dostępne w Inkubatorach Ekonomii Społecznej: