Szkolenia, doradztwo, usługi

W ramach projektu „Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion sądecki” oferujemy bezpłatnie:

Regulamin wsparcia i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Do pobrania„.

Szczegóły dostępne w Inkubatorach Ekonomii Społecznej: