Usługi wsparcia istniejących PES

W ramach projektu „Małopolski Ośrodek wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” oferujemy bezpłatnie:

PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ, w tym spółdzielniom socjalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, CIS, KIS, ZAZ, WTZ i innym

Regulamin wsparcia i dokumenty rekrutacyjne dostępne w zakładce „Do pobrania„.

Szczegóły dostępne w Inkubatorach Ekonomii Społecznej: