Aktualności

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim »

25/06/2020

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków

Wyniki oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie Inicjatywy w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

23/06/2020

Informujemy, że dobiegła końca ocena formalna Wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Spośród 41 złożonych wniosków, wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych. O wynikach oceny formalnej wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną.

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim »

22/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Tarnowskim »

17/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim »

17/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

II Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

16/06/2020

II Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” »

16/06/2020

Informujemy, że w terminie od 29.06.2020 r. do 3.07.2020 r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

  • nowym przedsiębiorstwie społecznym
  • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

  • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz

  • Biurze Lidera Projektu:

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

ul. Garncarska 30, Chrzanów

Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – II edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA:

II Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

16/06/2020

Informujemy, że w terminie od 24.06.2020 r. do 30.06.2020 r. zostanie przeprowadzony II nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

  • nowym przedsiębiorstwie społecznym
  • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

  • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 20f/1, Rabka Zdrój

  • Biurze Lidera Projektu:

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

ul. Garncarska 30, Chrzanów

Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – II edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA:

UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Podhalańskim zostaje przedłużona »

16/06/2020

UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Podhalańskim zostaje przedłużona do 19 czerwca 2020 do godz. 16.00. Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną.

Nasze wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej znajdą Państwo na stronie:  http://mowes.tozch.edu.pl/nabor-dokumentow-rekrutacyjnych-dla-grup-inicjatywnych-zainteresowanych-uzyskaniem-wsparcia-finansowego-na-utworzenie-miejsca-pracy-w-nowym-lub-istniejacym-przedsiebiorstwie-spolecznym-subregion-pod/

UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Sądeckim zostaje przedłużona »

08/06/2020

UWAGA! – rekrutacja Grup Inicjatywnych w Subregionie Sądeckim zostaje przedłużona do 10 czerwca 2020 do godz. 16.00. Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną.

Nasze wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej znajdą Państwo na stronie: http://mowes.tozch.edu.pl/nabor-dokumentow-rekrutacyjnych-dla-grup-inicjatywnych-zainteresowanych-uzyskaniem-wsparcia-finansowego-na-utworzenie-miejsca-pracy-w-nowym-lub-istniejacym-przedsiebiorstwie-spolecznym-subregion-sad/