Aktualności

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. »

05/04/2019

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe

Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. Tematy: „Coaching w ekonomii społecznej – metoda wydobywania potencjału z ludzi”, „Umiejętność motywowania siebie i innych” i „Efektywne prowadzenie prezentacji, zebrań, wystąpień w ES”

http://www.cumulus.org.pl/index.php/micms/doc/view/id/131

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne warsztaty tematyczne realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ” »

26/02/2019

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na

bezpłatne warsztaty tematyczne realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ”

Temat: Komunikacja i reklama w mediach społecznościowych Program obejmuje między innymi:

  • Planowanie komunikacji
  • Język w komunikacji – podstawowe zasady
  • Funkcjonalności komunikatorów z odbiorcami

Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego, przedsiębiorców, osoby fizyczne, przedstawicieli JST. Celem warsztatów jest umożliwienie uczestnikom budowania partnerstw międzysektorowych, odkrywanie potencjału lokalnego i jego promocja w sieci; poszerzanie i promowanie oferty PES w oparciu o marketing internetowy we współpracy z lokalnym biznesem i JST. Każdy odrębny panel szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych. Do wyboru są 4 terminy:

  • 03.2019 r.
  • 03.2019 r.
  • 03.2019 r.
  • 03.2019 r.

Zgłoszenia(prosimy o wskazanie jednego z czterech podanych wyżej terminów, który Państwu odpowiada) będą przyjmowane od: 26.02.2019 r. do 06.03.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 wew.32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania:

Rekrutacja na warsztaty tematyczne dot. sprawozdawczości za 2018 r. w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

13/02/2019

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Warsztaty odbędą się w dniu 26.02.2019 oraz 27.02.2019 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 13.02.2019 do 20.02.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Krakowska 13 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania dla Podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony do pobrania dla Podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania: