Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy)

04/10/2018

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 5 października 2018 do 12:00 (w południe).

Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
Magdalena Kotula, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych
Tel. 12 349 06 57
magdalena.kotula@mila.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka
ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój
Iwona Traczyk, Konsultant ds. realizacji grantów
tel. 18 26 777 39 w. 27
itraczyk@frrr.pl