Przedłużenie terminu składania wniosków w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” – edycja II (konkurs dodatkowy)

28/09/2018

Informujemy, że termin składania wniosków został przedłużony do dnia 4 października 2018 do 12:00 (w południe). Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do kontaktu z nami!