Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim

25/06/2020

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków