Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Sądeckim

06/07/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru grup inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków