Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Tarnowskim

07/07/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach II naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym/istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków