Ranking podmiotów po Komisji oceny merytoryczne

05/10/2017

Wyniki oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych do wsparcia szkoleniowo doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” – edycja II

Niniejszym publikujemy wyniki oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” – edycja II rekrutacji na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Listy po ocenie merytorycznej: