Rekrutacja na COACHING w dniach 01.06.2019- 31.07.2019 w ramach OWES – Subregion Sądecki

06/05/2019

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na coaching  dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej  zarejestrowanych na terenie powiatów:  gorlicki,  limanowski, nowosądecki, m. Nowy Sącz  woj. małopolskiego. Udział w coachingu jest bezpłatny.  COACHING – po ustaleniu indywidualnego planu jego realizacji- może się odbyć  w terminie między 1 czerwca  2019 r.  a 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 06.05. 2019 do 19.05.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  oraz drogą mailową: aldona.jelska@interia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 575 606 511

Do pobrania: