Rekrutacja na szkolenia zawodowe – MOWES Subregion Podhalański

26/07/2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe dla przedstawicieli PES

realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na bezpłatne szkolenia zawodowe.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego. Oferta jest skierowana dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, które pragną się ekonomizować. Maksymalna liczba osób kierowanych z danego podmiotu to 3. Średnia liczba godzin dydaktycznych to minimum 60. Każde szkolenie zawodowe kończy się egzaminem potwierdzającym nabycie nowych kompetencji/kwalifikacji.

Zgłoszenia będą przyjmowane od: 30.07.2018r. do 14.08.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739wew 32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Do pobrania: