Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

27/04/2018

Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne chcące założyć NGO zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach:  07.05., 12.05., 19.05. i 21.05.2018 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 27.04.2018 do 04.05.2018 w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania: