Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki.

05/04/2019

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe

Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. Tematy: „Coaching w ekonomii społecznej – metoda wydobywania potencjału z ludzi”, „Umiejętność motywowania siebie i innych” i „Efektywne prowadzenie prezentacji, zebrań, wystąpień w ES”

http://www.cumulus.org.pl/index.php/micms/doc/view/id/131