REKRUTACJA NA USŁUGI DORADCZE PRAWNE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

09/11/2018