Wyniki rekrutacji na usługi w ramach MOWES Subregion Podhalański

02/04/2019
  1. lista zakwalifikowanych do udziału w audycie marketingowym
  2. lista zakwalifikowanych do udziału w doradztwie prawnym
  3. lista zakwalifikowanych do udziału w doradztwie biznesowym
  4. lista zakwalifikowanych do udziału w usługach marketingowych