Rekrutacja na wizytę studyjną w dniach 17-18 czerwca 2019 r. w ramach OWES – Subregion Sądecki

27/05/2019

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do  Cieszyna  w dniach 17-18  czerwca 2019 r .  dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych, w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych  zarejestrowanych na terenie powiatów  gorlicki, :  limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz  woj. małopolskiego. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

W planie m. in.:

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.06.2019 r. do 15.06.2019 r.
w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  oraz drogą mailową: aldona.jelska@interia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 -645-19-98

Do pobrania: