Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Sądecki

08/06/2018

Wszystkie grupy, które brały udział w III edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją mogą w dniach 18-26.06.2017 składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami.

Termin rozpoczęcia naboru: 18 czerwca 2018 roku o godz. 08:00

Termin zakończenia naboru: 26 czerwca 2018 roku o godz. 14.00

Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00.

Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 4.

Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej.

Załączniki: