Rozpoczęcie naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Tarnowski

20/07/2018

Grupa, która brała udział w IV edycji wsparcia szkoleniowo-doradczego przed dotacją może w dniach 23-27.07.2018 składać Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami. Termin rozpoczęcia naboru: 23 lipca 2018 roku o godz. 08:00 Termin zakończenia naboru: 27 lipca  <wbr />2018 roku o godz. 14.00 Wnioski można składać codziennie w okresie trwania naboru w godz. 08:00 – 14:00Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Inkubator Ekonomii Społecznej w Tarnowie, ul. Św. Anny 5. Wnioski należy składać osobiście w Inkubatorze, bądź wysłać pocztą/kurierem na adres Inkubatora. W przypadku wysłania pocztą/kurierem decyduje data wpływu do Inkubatora. Nie ma możliwości złożenia wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Załączniki: