Rozpoczyna się rekrutacja na szkolenia wyjazdowe pn.: „Budowanie zespołu w kontekście tworzenia Przedsiębiorstwa Społecznego i zarządzania osobami zagrożonymi wykluczeniem” w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sub. Tarnowski

12/10/2017

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.                                                                             
W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 2 osoby oddelegowane przez dany Podmiot (pracownicy, członkowie, wolontariusze).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach zobowiązani są do podpisania Umowy i Deklaracji uczestnictwa.
Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia każdego szkolenia będzie uczestnictwo w 80% zajęć.

Opis procesu rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić następujące dokumenty:      

  1. formularz zgłoszeniowy dla PES i osoby oddelegowanej,
  2. oświadczenie podmiotu kandydata/-ki na UP o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych.

Terminy szkoleń:

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 26.10.2017 r. – 27.10.2017 r.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 12.10.2017 r. do 20.10.2017 r. w godz. 8:00 – 16:00 
w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Kontakt telefoniczny:

tel. 14 307 01 31

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: