Szkolenie dla osób fizycznych w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

21/05/2018

http://www.cumulus.org.pl/index.php/micms/doc/view/id/96