Uprzejmie informujemy, iż od 1 grudnia 2018…

16/11/2018

Uprzejmie informujemy, iż od 1 grudnia 2018 r. zmienia się adres siedziby naszego Biura Projektowego oraz Inkubatora Ekonomii Społecznej z dotychczasowego na:

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski
Ul. Krakowska 13 (II piętro)
33-100 Tarnów

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.