WYNIKI KONKURSU DODATKOWEGO II EDYCJI PROGRAMU GRANTOWEGO w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański

25/10/2018

W imieniu Operatora Programu Grantowego Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych publikujemy listę wniosków, które zostały ocenione przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych. Komisja zarekomendowała do wsparcia finansowego 5 inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej spośród 5 złożonych wniosków. Lista rankingowa została przygotowana w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w wyniku oceny Ekspertów.

W najbliższych dniach wszyscy Wnioskodawcy otrzymają od Operatora Programu Grantowego wiadomość drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany we wniosku. Wiadomość dotyczyć będzie szczegółów odnośnie przyznanego dofinansowania (w tym ewentualnych warunków lub/i rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Wniosków Grantowych) oraz podpisania umowy grantowej.

Pliki do pobrania: