Wyniki oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego …

20/03/2018

Wyniki oceny formalnej dokumentów rekrutacyjnych na udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego obligatoryjnego przed udzieleniem dotacji na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym realizowanego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”