Wyniki rekrutacji na szkolenie wyjazdowe dla PES w ramach „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”

17/05/2018

http://www.cumulus.org.pl/index.php/micms/doc/view/id/95