WYNIKI REKRUTACJI NA USŁUGI AUDYTU W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

20/12/2018

Wyniki rekrutacji na usługi audytu w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Tarnowski”