WYNIKI REKRUTACJI NA USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPRACIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI”

25/10/2018