Wyniki rekrutacji na usługi w ramach MOWES Subregion Podhalański

24/09/2018
  1. lista zakwalifikowanych do udziału w audycie marketingowym:
  2. lista zakwalifikowanych do udziału w doradztwie prawnym
  3. lista zakwalifikowanych do udziału w usługach księgowych i doradztwie specjalistycznym finansowym
  4. lista zakwalifikowanych do udziału w usługach marketingowych.