Zaproszenie do udziału w Programie Grantowym w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

13/09/2018

http://www.mila.org.pl/pl/aktualnosci/owes-subregion-podhalanski/614-zaproszenie-do-udzialu-w-programie-grantowym-w-ramach-projektu-malopolski-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-subregion-podhalanski