Zaproszenie do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”

31/05/2019

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma zaszczyt zaprosić uczestników Projektu MOWES Subregion Tarnowski do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”, które odbędzie się 26-27 czerwca 2019 r. w miejscowości Wierzchosławice. Spotkanie poświęcone będzie poszerzeniu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu animowania społeczności w kierunku rozwoju ekonomii społecznej. Prelekcje, panele i warsztaty dostarczą cennych informacji odnośnie form i sposobów efektywnej współpracy na poziomie lokalnym, odkrywania wartości regionu, budowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw na bazie dziedzictwa miejsca, metod angażowania społeczności (marka lokalna, questing, ekomuzeum). Na konkretnych przykładach przyjrzymy się procesowi budowania lokalnych partnerstw w ramach projektu MOWES, m.in. inicjatyw lokalnych z Programu Grantowego MOWES. Podczas seminarium dostępna będzie Przestrzeń Aktywnych Miejsc, w której podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatów Akademii Liderów Inicjatyw Społecznych.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników Projektu MOWES Subregion Tarnowski*. W ramach pobytu zapewniamy część merytoryczną, poczęstunki (obiad, przerwa kawowa) oraz nocleg 26/27.06.2019 (zgodnie z zapotrzebowaniem). Rekrutacja na seminarium odbywać się będzie w dniach od 31.05.2019 do 14.06.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia należy dokonać w podanych dniach tutaj.

W szczególności na seminarium zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i ich partnerów lokalnych oraz przedstawicieli samorządów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.

Szczegóły odnośnie miejsca oraz programu seminarium – podamy w najbliższym czasie!

Podczas seminarium gościć będziemy w Gminie Wierzchosławice. To tu dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa powstały inicjatywy takie jak np. Klaster Energii – Zielony Pierścień Tarnowa. Natomiast Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach jest miejscem, w którym odbywają się warsztaty, pokazy, seminaria, spotkania pasjonatów regionu z mieszkańcami. Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie – Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16-00.