Zaproszenie do udziału warsztatach w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

03/07/2018

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Podhalańskimserdecznie zapraszamy na Warsztaty dot. opracowania wniosków grantowych.

Miejsce i termin warsztatów: –   Rabka  – 16lipca 2018 – zgłoszenia udziału w warsztatach do dnia11.07.2017, bliższe informacje wkrótce.

Liczba miejsc ograniczona – w warsztacie weźmie udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program spotkań obejmuje:
– przedstawienie zasad ubiegania się o środki w ramach Programu Grantowego,
– praktyczne warsztaty dot. pomysłów na inicjatywy w obszarze ES w kontekście ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej,
– praktyczne warsztaty dot. przygotowania projektu oraz budżetowania inicjatywy,
– czas na indywidualne konsultacje i pytania odnośnie zasad Programu Grantowego.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego przed spotkaniem. W trakcie warsztatów będzie możliwość zadawania pytań odnośnie zasad, pomysłów i sposobu planowania inicjatyw w obszarze ekonomii społecznej.Zasady udziału w warsztatach określa Umowa dotycząca wsparcia szkoleniowo-doradczego dla podmiotów zainteresowanych wsparciem finansowym z Programu Grantowego. Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach następuje poprzez złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w imieniu podmiotu ekonomii społecznej:

Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyćosobiście/przez pełnomocnika do Biura Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych lub pocztą tradycyjną na adres Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych (ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków).

Za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Agnieszka Pabis, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

grant.podhalanski@mila.org.pl

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,

ul. Orkana 20f/1, Rabka-Zdrój

Izabela Smoleń, Konsultant ds. realizacji grantów

tel. 18 26 777 39 w. 27

itraczyk@frrr.pl

Pliki do pobrania: