Aktualności

Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

15/05/2018

Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne chcące założyć NGO zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach: 26.05., 28.05., 09.06. i 11.06.2018 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 15.05.2018 do 22.05.2018 w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla PES realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” »

14/05/2018

Bezpłatne szkolenie wyjazdowe dla PES

realizowane w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”

07-08czerwiec 2018 roku

Rytro

Hotel*** Perła Południa

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ogłasza rekrutację na:

dwudniowe szkolenie wyjazdowe, którego tematem będzie: zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie FUNDRAISINGU

organizowane w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej -Subregion Podhalański”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowanych na terenie powiatów: nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane od14.05.2018r. do 23.05.2018r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Orkana 20f/1, 34-700 Rabka-Zdrój oraz drogą mailową: mmalina-pachacz@frrr.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 26 77 739 w. 32. Liczba miejsc ograniczona!

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”. Do pobrania:

 1. Formularze uproszczony- os. prawne
 2. Oświadczenie dotyczące powiązań z innymi przedsiębiorstwami
 3. Pomoc de minimis – Oświadczenia i formularz informacji

Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

27/04/2018

Rekrutacja na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne chcące założyć NGO zamieszkałe/uczące się/pracujące na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach:  07.05., 12.05., 19.05. i 21.05.2018 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 27.04.2018 do 04.05.2018 w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Pliki do pobrania:

8 edycja konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” »

27/04/2018

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w 8. edycji konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” w charakterze kandydata do nagrody głównej lub w formie podmiotu rekomendującego kandydatów do nagrody.

O tytuł Małopolskiego Lidera mogą ubiegać się zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy:

 • organizacje pozarządowe oraz kościelne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą,
 • spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółdzielnie pracy,
 • spółki kapitałowe, które w umowie, statucie lub akcie założycielskim mają zapis o prowadzeniu działalności w celach społecznych i przeznaczeniu całego zysku na cele społeczne

Kandydatów na Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej mogą  zgłosić samorządy, organizacje, inne osoby prawne lub osoby fizyczne zamieszkujące/zarejestrowane na terenie województwa małopolskiego. Wystarczy wypełnić krótki formularz rekomendacji (w załączeniu), następnie my skontaktujemy się z przedsiębiorstwem i potwierdzimy chęć udziału w Konkursie.

Spośród finalistów konkursu, publiczność przyzna także swoją nagrodę w ramach plebiscytu internetowego.

W ramach konkursu chcemy też nagrodzić jednostki samorządu terytorialnego  oraz przedsiębiorców wspierających rozwój ekonomii społecznej. W tych kategoriach czekamy na rekomendacje od podmiotów ekonomii społecznej (formularz w załączeniu).

Wyboru Małopolskiego Lidera dokona Kapituła Konkursu skupiająca osoby odgrywające w obszarze małopolskiej ekonomii społecznej rolę ekspertów, przedstawicieli instytucji i środowisk działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz przedstawicieli zwycięzcy konkursu Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017. Ocena dotyczy kilku aspektów, w tym innowacyjności w sferze społecznej i gospodarczej, sytuacji finansowej oraz oferty podmiotu. Szczegóły dostępne w Regulaminie Konkursu oraz karcie oceny merytorycznej na stronie: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/zostan-malopolskim-lid-1/

Organizatorzy jak zawsze przewidzieli cenne nagrody zarówno dla zwycięzców jak i podmiotów ich rekomendujących. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę finansową oraz prawo posługiwania się tytułem i logo konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 4 maja!

Pliki do pobrania:

Rekrutacja na szkolenie wyjazdowe – Subregion Sądecki »

27/04/2018

Trwa rekrutacja na szkolenie wyjazdowe: w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. Tematy: „Ochrona danych osobowych – RODO dla PES” i „Zamówienia publiczne w PES”

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Nowy Sącz, gorlicki, nowosądecki, limanowski.
W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 3 osoby oddelegowane przez dany Podmiot (pracownicy, członkowie, wolontariusze).

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w szkoleniach zobowiązani są do podpisania Umowy i Deklaracji uczestnictwa.
Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia każdego szkolenia będzie uczestnictwo w 80% zajęć.

Opis procesu rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach muszą zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy dla PES i osoby oddelegowanej (dla nowy podmiotów),
 2. Deklaracja uczestnictwa osoby prawnej w projekcie „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”,
 3. Oświadczenie uczestnika projektu o korzystaniu/niekorzystaniu z pomocy de minimis,
 4. Formularz zgłoszeniowy uproszczony dla  PES i osoby oddelegowanej (dla podmiotów będących już uczestnikami projektu).

Terminy szkoleń:

Szkolenie wyjazdowe odbędzie się w dniach 07.06.2018 r. – 08.06.2018 r.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 07.05.2018 r. do 16.05.2018 r.

w godz. 8:00 – 16:00
w Biurze Inkubatora: ul. Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz

Kontakt telefoniczny:

tel. 575 122 082

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Nowa skrzynka pocztowa »

24/04/2018

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy iż, została utworzona skrzynka poczty elektronicznej – kontakt.akses@mrpips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.