Aktualności

CANVA dla podmiotów ekonomii społecznej »

08/07/2019

Ekonomia społeczna łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, przez to jest często nazywana gospodarką społeczną lub przedsiębiorczością społeczną. Bycie przedsiębiorcą wymaga dużego wysiłku, poświęcenia i umiejętności. Nieważne, czy dopiero zaczynamy stawiać pierwsze kroki w biznesie, czy już odnosimy sukcesy – potrzebujemy wiedzy w wielu dziedzinach, takich jak zarządzanie zespołem i projektami, sprzedaż, finanse, obsługa klienta, a także marketing i komunikacja. Żeby podołać tym wszystkim wyzwaniom, przedsiębiorca musi być wyposażony w odpowiedni zestaw narzędzi, które zapewnią osiągnięcie celów i rozwój biznesu.

Jednym z takich narzędzi jest darmowy edytor graficzny Canva. To bardzo prosta w obsłudze aplikacja, za pomocą której możesz samodzielnie stworzyć proste grafiki, bez znajomości zasad projektowania. Dzięki temu możesz zaoszczędzić wydatki na profesjonalnego grafika.
W Canvie zaprojektujesz samodzielnie grafiki i reklamy na Facebooka, stworzysz efektywny baner reklamowy lub infografikę, zaprojektujesz wizytówki, a za pomocą kreatora plakatów, który zawiera setki szablonów zaprojektowanych przez zespół zawodowych projektantów stworzysz swój własny plakat na różne okazje – od koncertów poprzez sprzedaż po konferencje. Tak przygotowane grafiki można umieścić na stronie internetowej, Facebooku lub po prostu wydrukować.

Canva oferuje wersję premium bezpłatnie dla zarejestrowanych organizacji non-profit, w tym dla podmiotów ekonomii społecznej.

Canva jest dostępna pod adresem: www.canva.com/pl_pl/ a także w wersji na Androida i iOS, natomiast podmioty ekonomii społecznej mogą zarejestrować się tutaj: https://www.canva.com/pl_pl/canva-dla-organzacji-non-profit/

PRZEDŁUŻENIE terminu rekrutacji uczestników seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych” – sub. Sądecki »

06/06/2019

Termin zgłoszeń do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych” został przedłożony do 9.06.2019 roku.

Rekrutacja na wizytę studyjną w dniach 27-28 czerwca 2019 r. w ramach OWES – Subregion Sądecki »

03/06/2019

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do  Cieszyna  w dniach 27-28  czerwca 2019 r .  dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych, w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych  zarejestrowanych na terenie powiatów  gorlicki, :  limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz  woj. małopolskiego. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

W planie m. in.:

  • wizyta w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
  • wizyta w przedsiębiorstwie społecznym FRPS „Być Razem”
  • „Szlakiem cieszyńskich zabytków”- zwiedzanie Cieszyna
  • wizyta w PS  Stowarzyszenia Pomocy ,w tym: Dom Matki i Dziecka „SŁONECZNIK”, Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii  „KONTAKT” oraz Powiatowy  Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • wizyta w Spółdzielni Socjalnej  osób fizycznych  „Parostatek”  oraz w „ Serowej Krainie”  w Rajczy

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.06.2019 r. do 15.06.2019 r.
w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  oraz drogą mailową: aldona.jelska@interia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 -645-19-98

Do pobrania:

Zaproszenie do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych” »

31/05/2019

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma zaszczyt zaprosić uczestników Projektu MOWES Subregion Tarnowski do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”, które odbędzie się 26-27 czerwca 2019 r. w miejscowości Wierzchosławice. Spotkanie poświęcone będzie poszerzeniu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu animowania społeczności w kierunku rozwoju ekonomii społecznej. Prelekcje, panele i warsztaty dostarczą cennych informacji odnośnie form i sposobów efektywnej współpracy na poziomie lokalnym, odkrywania wartości regionu, budowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw na bazie dziedzictwa miejsca, metod angażowania społeczności (marka lokalna, questing, ekomuzeum). Na konkretnych przykładach przyjrzymy się procesowi budowania lokalnych partnerstw w ramach projektu MOWES, m.in. inicjatyw lokalnych z Programu Grantowego MOWES. Podczas seminarium dostępna będzie Przestrzeń Aktywnych Miejsc, w której podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatów Akademii Liderów Inicjatyw Społecznych.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników Projektu MOWES Subregion Tarnowski*. W ramach pobytu zapewniamy część merytoryczną, poczęstunki (obiad, przerwa kawowa) oraz nocleg 26/27.06.2019 (zgodnie z zapotrzebowaniem). Rekrutacja na seminarium odbywać się będzie w dniach od 31.05.2019 do 14.06.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia należy dokonać w podanych dniach tutaj.

W szczególności na seminarium zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i ich partnerów lokalnych oraz przedstawicieli samorządów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.

Szczegóły odnośnie miejsca oraz programu seminarium – podamy w najbliższym czasie!

Podczas seminarium gościć będziemy w Gminie Wierzchosławice. To tu dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień Tarnowa powstały inicjatywy takie jak np. Klaster Energii – Zielony Pierścień Tarnowa. Natomiast Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach jest miejscem, w którym odbywają się warsztaty, pokazy, seminaria, spotkania pasjonatów regionu z mieszkańcami. Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowany do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie – Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16-00.

Rekrutacja na wizytę studyjną w dniach 17-18 czerwca 2019 r. w ramach OWES – Subregion Sądecki »

27/05/2019

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na dwudniową wizytę studyjną do  Cieszyna  w dniach 17-18  czerwca 2019 r .  dla Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych, w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz grup inicjatywnych  zarejestrowanych na terenie powiatów  gorlicki, :  limanowski, nowosądecki, Nowy Sącz  woj. małopolskiego. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

W planie m. in.:

  • wizyta w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”
  • wizyta w przedsiębiorstwie społecznym FRPS „Być Razem”
  • „Szlakiem cieszyńskich zabytków”- zwiedzanie Cieszyna
  • wizyta w PS  Stowarzyszenia Pomocy ,w tym: Dom Matki i Dziecka „SŁONECZNIK”, Centrum Profilaktyki Edukacji i Terapii  „KONTAKT” oraz Powiatowy  Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
  • wizyta w Spółdzielni Socjalnej  osób fizycznych  „Parostatek”  oraz w „ Serowej Krainie”  w Rajczy

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 03.06.2019 r. do 15.06.2019 r.
w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  oraz drogą mailową: aldona.jelska@interia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 -645-19-98

Do pobrania:

Zaproszenie do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych” »

27/05/2019

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych ma zaszczyt zaprosić uczestników Projektu MOWES do udziału w seminarium „Animacja w społecznościach lokalnych”, które odbędzie się 18-19 czerwca 2019 r. w miejscowości Wysowa Zdrój. Spotkanie poświęcone będzie poszerzeniu wiedzy i dobrych praktyk z zakresu animowania społeczności w kierunku rozwoju ekonomii społecznej. Prelekcje, panele i warsztaty dostarczą cennych informacji odnośnie form i sposobów efektywnej współpracy na poziomie lokalnym, odkrywania wartości regionu, budowania oferty podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw na bazie dziedzictwa miejsca, metod angażowania społeczności (marka lokalna, questing, ekomuzeum). Na konkretnych przykładach przyjrzymy się procesowi budowania lokalnych partnerstw w ramach projektu MOWES, m.in. inicjatyw lokalnych z Programu Grantowego MOWES, budowania marki lokalnej. Podczas seminarium dostępna będzie Przestrzeń Aktywnych Miejsc, w której podmioty ekonomii społecznej będą mogły zaprezentować swoją ofertę. Spotkaniu towarzyszyć będzie wręczenie certyfikatów Akademii Liderów Inicjatyw Społecznych.

Udział w seminarium jest bezpłatny dla uczestników Projektu MOWES*. W ramach pobytu zapewniamy część merytoryczną, poczęstunki (obiad, przerwa kawowa) oraz nocleg 18/19.06.2019 (zgodnie z zapotrzebowaniem). Rekrutacja na seminarium odbywać się będzie w dniach 27.05.2019 do 4.06.2019. Decyduje kolejność zgłoszeń! Zgłoszenia należy dokonać w podanych dniach tutaj.

W szczególności na seminarium zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i ich partnerów lokalnych oraz przedstawicieli samorządów zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej.

Szczegóły odnośnie miejsca oraz programu seminarium – podamy w najbliższych dniach!

Seminarium odbywa się w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Podczas seminarium gościć będziemy w Wysowa Zdrój. To tu dzięki współpracy Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki z Gminą Uście Gorlickie powstało Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego. Pełnić ono będzie funkcję promocji produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności pod tworzoną obecnie marką lokalną KARPATING. Będzie to miejsce, w którym odbywają się warsztaty, pokazy, seminaria, spotkania pasjonatów regionu z mieszkańcami, turystami. Podmioty ekonomii społecznej zyskają stałe miejsce promocji swoich produktów, nieodpłatnie korzystając z przestrzeni Centrum. Budowanie marki lokalnej, animowanie współpracy partnerów lokalnych odbywa się we współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych dzięki wsparciu projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki.

REKRUTACJA NA USŁUGI DORADCZE PRAWNE W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI” »

15/05/2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi doradcze prawne w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Zakres usług doradczych:

1) Ustalanie dla podmiotu kalendarza działań wymaganych przepisami prawa (licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS, badania okresowe, szkolenia BHP,  itd.); przygotowywanie i weryfikacja regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.);

2) Przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń; Zagadnienia związane z tematyką prawa pracy i obowiązki organizacji jako pracodawcy;

3) Postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów do KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnienie i aktualizacja wpisów, etc.;

4) Sporządzenie i opiniowanie pism procesowych, w tym: prowadzenie postępowań administracyjnych, podatkowych, cywilnych, podatkowych, ubezpieczeń społecznych; przygotowywanie zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych;

5) Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty, przygotowywanie porozumień etc.;

6) Tematyka zatrudniania wolontariuszy oraz stosowanie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

7) Problematyka prawna w relacja z darczyńcami, jednostkami samorządu terytorialnego, problematyka użytkowania użyczonego lokalu.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 15.05.2019 r. do 24.05.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze: ul. Krakowska 13  (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: d.koziol@fundacjatarnowskiego. pl

Dokumenty rekrutacyjne:

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.

Rekrutacja na COACHING w dniach 01.06.2019- 31.07.2019 w ramach OWES – Subregion Sądecki »

06/05/2019

Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie ogłasza rekrutację na coaching  dla Podmiotów Ekonomii Społecznej  w ramach realizowanego projektu „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej-Subregion Sądecki”.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej  zarejestrowanych na terenie powiatów:  gorlicki,  limanowski, nowosądecki, m. Nowy Sącz  woj. małopolskiego. Udział w coachingu jest bezpłatny.  COACHING – po ustaleniu indywidualnego planu jego realizacji- może się odbyć  w terminie między 1 czerwca  2019 r.  a 31 lipca 2019 r.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 06.05. 2019 do 19.05.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul Nawojowska 4, 33-300 Nowy Sącz  oraz drogą mailową: aldona.jelska@interia.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 575 606 511

Do pobrania:

REKRUTACJA NA USŁUGI AUDYTU DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ – SUBREGION TARNOWSKI »

30/04/2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na bezpłatne usługi audytu w ramach realizowanego projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Obszary tematyczne audytów:

a) Obszar audytu finansowego ma obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada opracowaną politykę rachunkowości – czy była aktualizowana i kiedy,

2) organizacja posiada zatwierdzony plan kont, adekwatny do potrzeb zarządczych, z wyodrębnieniem konta:

– kosztów administracyjnych,

– kosztów działalności statutowej w podziale na odpłatną i nieodpłatną,

3) organizacja posiada wyodrębnione konta przychodów w podziale na rodzaje prowadzonej działalności,

4) dokonywana jest kontrola dokumentów księgowych,

5) przeprowadzane są cykliczne i systematyczne inwentaryzacje rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) księgi rachunkowe są prowadzone w sposób umożliwiający przygotowywanie sprawozdań finansowych,

7) organizacja sporządza sprawozdanie finansowe i przekazuje je zgodnie z kalendarzem odpowiednim organom,

8) osoba prowadząca księgi ma odpowiednie kwalifikacje? Czy zna specyfikę organizacji?

9) zarząd uzgadnia decyzje finansowe z księgowym,

10) zarząd organizacji ma świadomość obowiązków i odpowiedzialności w zakresie prowadzenia rachunkowości?

b) Obszar audytu prawnego ma obejmować sprawdzenie czy:

1) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności statutowej,

2) organizacja posiada szczegółowe uregulowania w zakresie w zakresie wyboru wykonawców w ramach działalności projektowej, czy są one zgodne z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w realizowanych projektach,

3) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie powierzonych zadań poszczególnym członkom zarządu,

4) organizacja posiada w przepisach wewnętrznych szczegółowe uregulowanie w zakresie reprezentacji
i upoważnień do podpisywania dokumentów,

5) organizacja posiada własne/opracowane przez siebie i na własne potrzeby wzory umów do wykorzystania,

6) organizacja korzysta z pomocy/konsultacji prawnika przy tworzeniu umów,

7) organizacja posiada dostęp i korzysta z „bazy wiedzy”, np. strony internetowej Sejmu, programu „Lex”, innych wiarygodnych i aktualizowanych źródeł,

8) w organizacji funkcjonują już standardy w obszarach działalności statutowej i administracyjnej,

9) w organizacji były podejmowane próby wprowadzenia ogólnie obowiązujących procedur, a jeżeli tak to z jakim skutkiem,

10) organizacja posiada ściśle określony tryb i formę rejestracji nowych procedur,

11) organizacja posiada profesjonalnie funkcjonujący, sprawdzony system ewidencji i archiwizacji dokumentów?

c) Obszar audytu biznesowego ma obejmować:

1) sprawdzenie czy w organizacji są przyjęte roczne lub wieloletnie programy/strategie,

2) sprawdzenie czy organizacja dysponuje raportami, badaniami, opracowaniami związanymi diagnozą prowadzonej działalności,

3) rozpoznanie potrzeb i problemów biznesowych PES,

4) opracowanie biznes planu,

5) skuteczne wsparcie dla PES w procesie pozyskiwania finansowego zwrotnego,

6) opracowanie planu naprawczego dla PES,

7) doradztwo w zakresie planu strategicznego, tworzenie planu rozwoju i /lub koncepcja zwiększenia wolumenu sprzedaży,

8) wsparcie podmiotu ekonomii społecznej w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami.

d) Obszar audytu marketingowego ma obejmować:

1) rewizję planu marketingowego,

2) rewizję misji podmiotu,

3) rewizję celów strategicznych i kluczowych zadań,

4) koordynację instrumentów marketingowych,

5) zgodność form organizacyjnych z celami,

6) organizację marketingu,

7) wydajność i rentowność marketingu.

Celem każdego z audytów będzie rozwój i wzmocnienie Podmiotu Ekonomii Społecznej pod kątem oczekiwanej stabilizacji finansowej i rynkowej. Usługa audytu ma sprawdzić poziom Podmiotu Ekonomii Społecznej do ekonomizacji poprzez weryfikację dokumentacji finansowej i istniejących procedur. Efektem przeprowadzonego audytu ma być plan wprowadzenia rozwiązań, które pomogą poszczególnym Podmiotom Ekonomii Społecznej założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową lub zatrudnić personel. Poszczególne audyty mają wskazywać wprowadzenie koniecznych procedur do efektywnego funkcjonowania oraz podniesienie przychodów.

Do udziału zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej (w tym m. in. organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych) zarejestrowane na terenie powiatów: miasto Tarnów, brzeski, tarnowski, dąbrowski woj. małopolskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od: 18.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Krakowska 13 (II piętro), 33-100 Tarnów oraz drogą mailową: d.koziol@fundacjatarnowskiego. pl

Formularz zgłoszeniowy – dla podmiotów, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Formularz zgłoszeniowy – uproszczony – dla podmiotów, które już korzystały ze wsparcia w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt pt. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX „Region Spójny Społecznie”, Działanie 9.3. „Wsparcie Ekonomii Społecznej”.