Aktualności

Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Tarnowskim »

07/07/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach II naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym/istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Sądeckim »

06/07/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru grup inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny merytorycznej w subregionie Tarnowskim »

06/07/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru grup inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim »

01/07/2020

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Tarnowskim »

25/06/2020

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim »

25/06/2020

Informujemy, iż został zakończony ostatni etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: lista wniosków

Wyniki oceny formalnej Wniosków o dofinansowanie Inicjatywy w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

23/06/2020

Informujemy, że dobiegła końca ocena formalna Wniosków o dofinansowanie inicjatywy złożonych w ramach Projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”. Spośród 41 złożonych wniosków, wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały przekazane do oceny merytorycznej dokonywanej przez ekspertów zewnętrznych. O wynikach oceny formalnej wszyscy Wnioskodawcy zostali poinformowani drogą elektroniczną.

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Podhalańskim »

22/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Tarnowskim »

17/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki oceny formalnej w subregionie Sądeckim »

17/06/2020

Informujemy, iż został zakończony pierwszy etap oceny formalnej Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach III naboru Grup Inicjatywnych.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków