O nas

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest przez:

 • Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie (Lider Konsorcjum)
 • i Partnerów:
  • Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  • Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
  • Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych „Cumulus”.

Wspieramy ekonomię społeczną od 2010 roku, a jako MOWES od 2016 roku nieprzerwalnie jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości posiadającym Akredytację Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Aby uzyskać akredytację musimy spełniać Standardy dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej (aktualną wersję standardów zajdziesz TUTAJ)

Oferta MOWES świadczona jest w ramach 3 subregionach poprzez projekty:

 • „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański”
 • „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki”
 • „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”

Działania Ośrodka są bezpłatne i kierowane w szczególności do:

 • podmiotów ekonomii społecznej i ich kadry zarządzającej oraz ich pracowników,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonym społecznie,
 • osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub podjęcie pracy w przedsiębiorstwie społecznym,
 • podmiotów prawnych planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej lub utworzenie miejsc pracy w sektorze ES.

Misją MOWES jest stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego Małopolski poprzez kompleksowe i profesjonalne działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, przedsiębiorczości społecznej i lokalnych społeczności.

W naszym zespole nie ma przypadkowych osób i działań. Wszystko, co robimy, robimy z myślą o efektywnym wykorzystaniu czasu, energii, zasobów. Od wielu lat koncentrujemy się na tym, by w indywidualny sposób wspierać organizacje i przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą. Kluczowe dla nas są relacje, to one łączą ludzi i biznesy. Dlatego zawodowo zajmujemy się ich budowaniem, umacnianiem, rozwijaniem.

Co nas wyróżnia?

 • Elastyczność i dopasowaniem do klienta
 • Najwyższa staranność o zaspokojenie potrzeb klienta
 • Profesjonalny i kompetentny zespół z bogatym doświadczeniem
 • Praktyka i jeszcze raz praktyka! – proponujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania

Wśród zadań jakie realizuje MOWES znajdują się:

 • świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ekonomii społecznej,
 • podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego pracowników podmiotów ekonomii społecznej – tworzenie miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości społecznej poprzez udzielanie bezzwrotnych dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w PES,
 • doradztwo (indywidualne i grupowe) w zakresie pozyskiwania przez podmioty ekonomii społecznej zewnętrznych źródeł finansowania,
 • usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego: szkolenia, warsztaty, mentoring, coaching, tutoring, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,
 • usługi służące dostarczaniu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym – szkolenia adekwatne do potrzeb i roli każdej osoby,
 • upowszechnienie wiedzy i informacji o ekonomii społecznej w województwie małopolskim, działania integrujące oferty różnych podmiotów ekonomii społecznej i zapewnienie odpowiedniej współpracy tych podmiotów w działaniach na rzecz osób wymagających wsparcia.

Usługi świadczone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej są ogólnodostępne. Udzielane wsparcie nie jest powiązane w żaden sposób z jakąkolwiek ideologią, doktryną lub religią, co gwarantuje Kodeks etyczny OWES.

Działamy na podstawie Regulamin określającego funkcjonowanie OWES.

Pochwały, skargi i wnioski  w związku z działalnością MOWES możesz wnieść na dwa sposoby:

 1. do Lidera MOWES:
  • podczas umówionego spotkania do Koordynatora Merytorycznego Krzysztofa Braś ,
  • za pomocą e-mail: tozch@tozch.edu.pl,
  • listownie na adres: Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzawnowie, ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów.
 2. do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na adres akses@mrips.gov.pl, która służyć ma jako miejsce zbierania informacji o funkcjonowaniu akredytowanych Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

KONTAKT: