Zachęcamy do udziału we wsparciu oferowanym przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Naszym wsparciem obejmujemy teren województwa małopolskiego, a szczególnie Podregiony:
 • Nowotarski – obejmuje powiaty suski, nowotarski, tatrzański.
 • Nowosądecki – obejmuje powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski;
 • Tarnowski – obejmuje powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

Nasze wsparcie kierujemy do:

 1. Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zaangażowanych w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • Fundacje,
  • Stowarzyszenia,
  • Spółdzielnie socjalne,
  • Przedsiębiorstwa społeczne,
  • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
  • Warsztaty terapii zajęciowej,
  • Kluby sportowe,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Koła gospodyń wiejskich,
  • Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • Spółdzielnie pracy,
  • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • Kościelne osoby prawne.
 2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego, w zakresie działań animacyjnych:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Powiatowe Urzędy Pracy,
  • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • inne instytucje rynku pracy,
  • lokalny biznes – przedsiębiorcy.
 3. Osób indywidualnych i grup nieformalnych, które zamieszkują / uczą się lub pracują na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • chcące założyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółkę non – profit, spółdzielnię socjalną itp.),
  • chcące pracować w przedsiębiorstwie społecznym.

Podregion Nowotarski

Wkrótce

Przed dotacją

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych –DOCX | PDF

Dotacje

Wkrótce

Podregion Nowosądecki

Wkrótce

Przed dotacją

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF

 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych – DOCX | PDF

Dotacje

Wkrótce

Podregion Tarnowski

Wkrótce

Przed dotacją

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa we wsparciu szkoleniowo-doradczym dla osób fizycznych i prawnych planujących utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa społecznego – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1a Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 1b Wniosek o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego wraz z formularzem opisu pomysłu biznesowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2a Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 2b Formularz rekrutacyjny dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3a Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób fizycznych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 3b Karta oceny wniosku o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego przed udzieleniem wsparcia finansowego dla osób prawnych – DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4a Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób fizycznych –DOCX | PDF
 • Załącznik nr 4b Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego przed uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób prawnych –DOCX | PDF

Dotacje

Wkrótce