Do pobrania

Zachęcamy do udziału we wsparciu oferowanym przez Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Naszym wsparciem obejmujemy szczególnie teren województwa małopolskiego, a szczególnie subregiony:
 • podhalański – obejmuje powiaty suski, nowotarski, tatrzański.
 • sądecki – obejmuje powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski;
 • tarnowski – obejmuje powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

Nasze wsparcie kierujemy do:

 1. Podmiotów Ekonomii Społecznej i osób zaangażowanych w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • Fundacje,
  • Stowarzyszenia,
  • Spółdzielnie socjalne,
  • Przedsiębiorstwa społeczne,
  • Centra i Kluby Integracji Społecznej,
  • Warsztaty terapii zajęciowej,
  • Kluby sportowe,
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • Koła gospodyń wiejskich,
  • Zakłady Aktywności Zawodowej,
  • Spółdzielnie pracy,
  • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
  • Kościelne osoby prawne.
 2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego, w zakresie działań animacyjnych:
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
  • Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Powiatowe Urzędy Pracy,
  • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
  • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
  • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
  • inne instytucje rynku pracy,
  • lokalny biznes – przedsiębiorcy.
 3. Osób indywidualnych i grup nieformalnych, które zamieszkują / uczą się lub pracują na terenie subregionów: podhalańskiego, sądeckiego i tarnowskiego:
  • chcące założyć podmiot ekonomii społecznej (np. stowarzyszenie, fundację, spółkę non – profit, spółdzielnię socjalną itp.),
  • chcące pracować w przedsiębiorstwie społecznym.

Subregion podhalański

Przed dotacją

Dotacje

Subregion sądecki

Przed dotacją

Dotacje

Subregion tarnowski

Przed dotacją

Dotacje