Aktualności

UWAGA – Przedłużenie rekrutacji Grup Inicjatywnych w Subregionach: Tarnowskim, Sądeckim, Podhalańskim! »

18/09/2020

UWAGA – Przedłużenie rekrutacji w Subregionach: Tarnowskim, Sądeckim, Podhalańskim.

Rekrutacja Grup Inicjatywnych zostaje przedłużona do dnia 25.09.2020 r. do godziny 16:00 Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną.

Nasze wytyczne dotyczące przygotowania dokumentacji rekrutacyjnej znajdą Państwo na poniższej stronie, po wybraniu odpowiedniego Subregionu:
https://mowes.tozch.edu.pl/rozpoczynamy-iv-nabor-grup-inicjatywnych-do-wsparcia-dotacyjnego-na-tworzenie-miejsc-pracy-w-przedsiebiorstwie-spolecznym/

Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Podhalańskim »

08/09/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach III naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym/istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Rozpoczynamy IV nabór grup inicjatywnych do wsparcia dotacyjnego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym »

07/09/2020

Informujemy, że w dniach 14.09.2020 r. – 18.09.2020 r. odbywa się nabór dokumentów rekrutacyjnych dla Grup Inicjatywnych zainteresowanych uzyskaniem wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Nabór prowadzi Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie we współpracy z Partnerami lokalnymi w 3 subregionach:

Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Sądeckim »

01/09/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach III naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym/istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

Publikujemy wyniki po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Wniosków w subregionie Tarnowskim »

25/08/2020

Informujemy, iż został zakończony etap oceny merytorycznej dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach III naboru Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowym/istniejącym przedsiębiorstwie społecznym.

Lista wniosków wraz z adnotacją o wynikach znajduje się tutaj: Lista wniosków

III nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy – Subregion Podhalański »

18/08/2020

Informujemy, że w terminie od 26.08.2020 r. do 02.09.2020 r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

 • nowym przedsiębiorstwie społecznym
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Podhalański ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

 • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

ul. Orkana 20f/1, Rabka Zdrój

 • Biurze Lidera Projektu:

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

ul. Garncarska 30, Chrzanów

Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – III edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA:

Przedłużenie III Naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – Subregion Sądecki »

12/08/2020

UWAGA! – III Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” zostaje przedłużony do 18.08.2020r.

III Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” »

27/07/2020

Informujemy, że w terminie od 03.08.2020 r. do 12.08.2020 r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

 • nowym przedsiębiorstwie społecznym
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

 • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:
  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
  ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów
  Telefon: (+48) 510 964 648
 • Biurze Lidera Projektu:
  Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,
  ul. Garncarska 30, 32-500 Chrzanów
  Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – III edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA:

III Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki” »

27/07/2020

Informujemy, że w terminie od  03.08.2020 r. do 12.08.2020 r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na utworzenie nowych miejsc pracy w:

 • nowym przedsiębiorstwie społecznym
 • istniejącym przedsiębiorstwie społecznym

Nabór skierowany jest do uczestników, którzy ukończyli cykl szkoleniowo-doradczy w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki ” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z kompletem załączników należy składać w  godzinach od 9.00 do 15.00 w:

 • Inkubatorze Ekonomii Społecznej:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus

ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz

 • Biurze Lidera Projektu:

Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie,

ul. Garncarska 30, Chrzanów

Telefon: (32) 645-19-98, 575-606-511

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „Nabór biznesplanów – III edycja”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego.

Wzory dokumentów dostępne są w Biurze Projektu oraz do pobrania poniżej:

PLIKI DO POBRANIA: