Animacja

 • Jesteś przedstawicielem grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego?
 • Chcesz zmieniać swoje otoczenie i rozwijać ekonomię społeczną w gminie?
 • Jesteś przedsiębiorczy i chcesz tworzyć miejsca pracy, a także otrzymać dotację na ten cel?

Co robimy?

 • pobudzamy aktywność lokalnych społeczności, wyszukujemy i wspieramy lokalnych liderów;
 • wspieramy oddolne inicjatywy na rzecz ekonomii społecznej;
 • wspieramy powstawanie lokalnych partnerstw międzysektorowych;
 • zachęcamy lokalne samorządy do wzmacniania podmiotów ekonomii społecznej dzięki zlecaniu im usług, powierzaniu zadań publicznych, stosowaniu klauzul społecznych w zamówieniach publicznych;
 • propagujemy dialog obywatelski, w tym zachęcamy do prowadzenia otwartych konsultacji społecznych jako niezbędnego elementu współpracy samorządu, mieszkańców, sektora biznesu;
 • zachęcamy różne grupy, osoby, instytucje do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, CIS, KIS, ZAZ)
 • rozwijamy potencjał istniejących podmiotów ekonomii społecznej zachęcając je do ekonomizacji usług;
 • promujemy sektor przedsiębiorczości społecznej.

Zapraszamy do skorzystania z usług animacyjnych w ramach projektów MOWES na terenie województwa małopolskiego – subregiony:

 • podhalański – obejmuje powiaty suski, nowotarski, tatrzański.
 • sądecki – obejmuje powiaty gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz, limanowski;
 • tarnowski – obejmuje powiaty dąbrowski, m. Tarnów, tarnowski, brzeski

Animatorki OWES pomogą Ci:

 • zaistnieć w środowisku lokalnym,
 • nawiązać współpracę z instytucjami, lokalnymi liderami,
 • poszukać partnerów i źródeł finansowania Twoich pomysłów społecznych,
 • poszukać skutecznych rozwiązań problemów społecznych i zainspirować do działania (spotkania i warsztaty wyjazdowe)
 • przeanalizować Twój pomysł biznesowy i pozyskać dotację na stworzenie miejsc pracy dla osób defaworyzowanych

W ramach projektu MOWES możemy zorganizować dla twojej grupy inicjatywnej, środowiska lokalnego m.in.:

 • warsztaty eksperckie
 • wyjazdy animacyjne
 • spotkania itp.

Wszystko po to, żeby wspólnie rozwijać ideę ekonomii społecznej w regionie, wpływać na wzrost zatrudnienia  i rozwój przedsiębiorczości społecznej w trzecim sektorze, a także budować trwałe relacje pomiędzy instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Za realizację działań odpowiadają: