Projekty

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej
– Subregion Podhalański

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Subregion Sądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Subregion Tarnowski