Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej
– Podregion Nowotarski

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Podregion Nowosądecki

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej – Podregion Tarnowski