Ludzie OWESu

Krzysztof Braś:

 • kbras@tozch.edu.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Koordynator Merytoryczny
  • Doradca biznesowy

Tomasz Jarczyk:

 • tjarczyk@tozch.edu.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca

Ewelina Starzycka:

 • estarzycka@tozch.edu.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Specjalista ds. monitoringu działalności gospodarczej

Dorota Angerman:

 • d.angerman@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradczyni kluczowa

Wioleta Kucharzyk:

 • w.kucharzyk@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animatorka ds. tworzenia i współpracy z grupami inicjatywnymi

Angelika Kałucka:

 • a.kalucka@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Opiekun Inkubatora
  • Specjalistka ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Dagmara Kozioł:

 • d.koziol@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Opiekun Inkubatora
  • Specjalistka ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Grażyna Wiatr:

 • g.wiatr@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradczyni kluczowa

Sylwia Jakosz-Pikusa:

 • s.jakosz-pikusa@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Ekspert ds. reintegracji w PS

Anna Olszówka:

 • a.olszowka@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animatorka ds. partnerstw
  • Doradczyni kluczowa biznesowa ds. Inkubacji PES

Bernadetta Faliszek:

 • b.faliszek@fundacjatarnowskiego.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animatorka ds. partnerstw

Maciej Kopytek:

 • mkopytek@frrr.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca kluczowy/doradca biznesowy

Izabela Smoleń:

 • ismolen@frrr.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca kluczowy

Ewa Sołek-Kowalska:

 • ewa.solek@interregio.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animator
  • Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych

Janusz Łukaszka:

 • janusz.lukaszka@kpg.net.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca specjalistyczny prawny

Iwona Traczyk:

 • itraczyk@frrr.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Ekspert ds. reintegracji

Wioletta Derymacka:

 • wderymacka@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Animatorka

Iwona Mrozowska:

 • pason.iwona@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Animatorka

Iwona Orzechowska:

 • i.orzechowska.cumulus@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca kluczowy
  • Ekspert ds. reintegracji

Barbara Knapik:

 • bk.kirr@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca kluczowy

Dariusz Bacher:

 • dariusz.bacher@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Kluczowy doradca biznesowy

Anna Majewska:

 • aniamajewska.cumulus@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Opiekun inkubatora

Magdalena Duszka:

 • m.duszka.cumulus@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Ekspert ds. uspołeczniania zadań publicznych

Wojciech Binek:

 • w.binek.cumulus@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Konsultant ds. realizacji grantów

Klaudia Czermak:

 • k.czermak.mowes@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca Kluczowy

Iwona Mazurkiewicz:

 • imazurkiewicz@o2.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Banchmarker
  • Manager ds. kontraktów

Michał Mółka:

 • molka-19@o2.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Doradca Prawny

Leszek Kotula:

 • l.kotula.cumulus@gmail.com
 • Funkcja w OWES:
  • Manager ds. kontraktów

Olga Gałek:

 • olga.galek@mila.org.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animator ds. partnerstw

Barbara Kazior:

 • barbara.kazior@mila.org.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Animator ds. partnerstw

Katarzyna Siudowska:

 • katarzyna.siudowska@mila.org.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych

Małgorzata Kuta-Pałach:

 • malgorzata.kuta@mila.org.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych

Adriana Smajek:

 • adriana.smajek@mila.org.pl
 • Funkcja w OWES:
  • Specjalista ds. animacji i inicjatyw lokalnych